AktualnoÂci

2018-06-01

W zwi´┐Żzku z zbli´┐Żaj´┐Żcym si´┐Ż okresem wakacyjnym oraz prowadzon´┐Ż coroczn´┐Ż akcj´┐Ż pn. ´┐Ż´┐ŻBezpieczne wakacje´┐Ż´┐Ż przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Op., maj´┐Żc´┐Ż na celu sprawdzenie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie powiatu strzeleckiego ze szczegolnym uwzgl´┐Żdnieniem dzieci i m´┐Żodzie´┐Ży, tut. Organ rozpocz´┐Ż´┐Ż czynno´┐Żci kontrolne obiektow na terenie ktorych organizowane s´┐Ż ró´┐Żne formy wypoczynku, b´┐Żd´┐Ż ktore udost´┐Żpniane s´┐Ż dzieciom i m´┐Żodzie´┐Ży.

  • Przypominam w´┐Ża´┐Żcicielom i zarz´┐Żdcom placow zabaw o obowi´┐Żzku zapewnienia bezpiecze´┐Żstwa ich u´┐Żytkowania. Dlatego te´┐Ż niezw´┐Żocznie powinni przeprowadzi´┐Ż kontrole stanu technicznego we w´┐Żasnym zakresie urz´┐Żdze´┐Ż na placach zabaw i usun´┐Ż´┐Ż wszelkie stwierdzone nieprawid´┐Żowo´┐Żci.

Informuj´┐Ż rownie´┐Ż ´┐Że na stronie internetowej G´┐Żownego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamieszczony zosta´┐Ż komunikat G´┐Żownego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominaj´┐Żcy o obowi´┐Żzkach w´┐Ża´┐Żcicieli, zarz´┐Żdcow obiektow budowlanych o ci´┐Ż´┐Ż´┐Żcym na nich ustawowym obowi´┐Żzku zapewnienia sta´┐Żego bezpiecze´┐Żstwa u´┐Żytkowania miejsc s´┐Żu´┐Ż´┐Żcych rekreacji, ze szczegolnym uwzgl´┐Żdnieniem placow zabaw. https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/tekst_2_komunikatu_place_zabaw_2018.pdf

 

Obowi─ůzek utrzymania obiektow budowlanych w nale┼╝ytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego u┼╝ytkowania wynika z ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy w┼éa┼Ťciciele i zarz─ůdcy obiektow budowlanych s─ů obowi─ůzani do utrzymywania i u┼╝ytkowania obiektow zgodnie z zasadami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany nale┼╝y u┼╝ytkowa─ç w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony ┼Ťrodowiska oraz utrzymywa─ç w nale┼╝ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj─ůc do nadmiernego pogorszenia jego w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci u´┐Żytkowych i sprawno´┐Żci technicznej).

Zwracam uwag─Ö, ┼╝e zgodnie z ustaw─ů  Prawo budowlane obiektami budowlanym s´┐Ż rownie´┐Ż obiekty ma´┐Żej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, hu´┐Żtawki, drabinki, karuzele, bramki, urz´┐Żdzenia wspinaczkowe, zje┼╝d┼╝alnie. W┼éa┼Ťciciele i zarz─ůdcy maj─ů zatem obowi─ůzek utrzymywania ich w nale┼╝ytym stanie technicznym, co wi´┐Ż´┐Że si─Ö z wykonywaniem napraw i remontow, oraz poddawania ich bie´┐Ż´┐Żcej kontroli pod wzgl´┐Żdem bezpiecze┼ästwa u┼╝ytkowania.

Przypominam tak┼╝e, ┼╝e zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, kto nie spe┼énia okre┼Ťlonego w art. 61 obowi─ůzku utrzymania obiektu budowlanego w nale┼╝ytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpiecze┼ästwa u┼╝ytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno┼Ťci albo pozbawienia wolno┼Ťci do roku.


wprowadzil: PINB Strzelce
Strona g│ˇwna