Aktualno¶ci

2018-06-01

W związku z zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz prowadzoną coroczną akcją pn. "Bezpieczne wakacje" przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Op przypominam właścicielom i zarządcom placow zabaw o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania. Dlatego też niezwłocznie powinni przeprowadzić kontrole stanu technicznego we własnym zakresie urządzeń na placach zabaw i usunąć wszelkie stwierdzone nieprawidłowości.

wprowadzil: PINB Strzelce

 
2017-05-18

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim przypomina wła¶cicielom i zarz±dcom budynkĂłw o powierzchni zabudowy przekraczaj±cej 2000m2˛ oraz innych obiektow budowlanych o powierzchni dachu przekraczaj±cej 1000m2˛ o obowi±zku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja 2016 r. (art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego).

wprowadzil: PINB Strzelce Opolskie